С книжка и мишка към училище

педагогическо взаймодействие

Резюме

"С книжка и мишка към училище" е педагогическо взаимодействие за обмен на опит в областта на новите технологии между детска градина и училище.

Във взаимодействието участват:

ОДЗ "Буратино", гр. Божурище;

ОДЗ "Детелина", гр. Божурище;

СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище.

В описаното взаимодействие е преставен опит с интегриране на ИКТ в детската градина, посредством използването на многомишковия софтуер "Енвижън".