What is HOT and what is NOT

Trends

- Toename in cloudcomputing
- Mobiele applicaties
- BYOD
- VOIP
- Analyse software
- Data security
- Social media
- Mobility
- Virtualisatie

- 3d Printing

Kansen

- Specialisatie op ICT gebied
- Simpele bedrijfssoftware

Perspectief

Korte termijn


De verwachting is een groeiende markt (>3% volumeontwikkeling). Efficiency, cloudoplossingen en big data zijn de drivers van deze groei.


Lange termijn


Positief, ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in bij bedrijven of het nu gaat om marketing, data of efficiënte (werk)processen.

Vraag en aanbod ICT markt

- Big data
- Applicatieontwikkelaars
- Programmeurs
- Security specialists
- Data analists

Maatschappelijk en economisch belang ICT

ICT is een krachtige doorbraaktechnologie die markten kan veranderen en die nieuwe business kan creëren. Daarom is ICT in de haarvaten van de economie terug te vinden. ICT biedt ondernemers en professionals kansen om sneller, slimmer en doeltreffender te werken. Voldoende ICT kennis is daarbij randvoorwaardelijk, evenals een goede infrastructuur en veilige en betrouwbare toepassingen.

Risico's en bedreigingen

- Complexe ICT duur
- Privacy en veiligheid
- Afhankelijkheid van specialisten

- Veiligheidslekken
- Onbeveiligde serveromgevingen

- Botnets

Personele ontwikkelingen

De ICT sector is een vrij nieuwe en dynamische sector waar op dit moment veel personele ontwikkelingen plaatsvinden. ICT competenties en vaardigheden spelen een steeds grotere rol, ook bij niet specifieke IT functies en sectoren.

Politieke partijen

PVDA

Wil dat op de lerarenopleidingen van voortgezet en primair onderwijs meer aandacht wordt besteed aan ICT. Leraren moeten fatsoenlijk kunnen werken op hun tablet, pc etc.


CDA

Roept de Europese Commissie op om haast te maken met de oprichting van Europees 'Computer Emergency Response Team'. Dit komt er op neer dat de beveiliging van de ICT binnen grote bedrijven (kerncentrales, aandelenbeurzen etc.) snel naar een hoger niveau moet worden gebracht. Het CERT EU wordt opgezet om aanvallen op belangrijke Europese ICT infrastructuren tegen te houden.


VVD

Zijn bang voor een wegtrekkende ICT Sector, hierover worden vragen gesteld aan de voorzitter in de 2e kamer. deze zegt dat het eerder tegenovergesteld is. kijk naar het nieuwe data centrum in Groningen. daarnaast worden er vragen gesteld over de arbeidsmarkt. hierop wordt antwoord gegeven dat het klopt dat er een mismatch is op de arbeidsmarkt. Er is nog steeds onvoldoende ICT personeel welke de juiste kwalificaties hebben. maar daarnaast is er wel weer een stijging bij de instroom van ICT opleidingen.De meeste partijen zijn voor de oprichting van een nieuw bureau genaamd BIT (Bureau ICT Toetsing). Dat bureau moet alle grote automatiseringsprojecten van de overheid toetsen op haalbaarheid. BIT komt onder het ministerie van Wonen en Rijksdienst te vallen.

Welke lijn valt er te ontdekken?

ICT wordt steeds belangrijker. Zoals we hebben gezien bij de trends worden zaken als Security, Big Data en cloudoplossingen de toekomst. Er is meer vraag naar vakkundig en gespecialiseerd opgeleid personeel.


Ook zien we dat er op de korte termijn een volumeontwikkeling is van meer dan 3% op het gebied van ICT. Dit betekend dat er meer banen bijkomen en dat heeft een goede invloed op de economie.


Op politiek gebied wordt er steeds meer aandacht besteed aan ICT, zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van BIT.