Napredni nivo edukacije

TRANSAKCIONO-ASIMILATIVNI pristup psihoterapiji

Big image

Procesna dijagnostika i terapija: model mini skripta

Drage kolege,

Sa nestrpljenjem očekujemo sve zainteresovane da nam se pridruže sredinom novembra u SELF-u, da zajedničkim snagama otpočnemo napredni nivo TRANSAKCIONO-ASIMILATIVNOG pristupa psihoterapiji - kojim će se akcenat staviti na procesnu dijagnostiku i terapiju, odnosno model mini skripta.Ova edukacija je namenjena stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja koji su uspešno savladali osnovni nivo TA.

Cilj edukacije je razumevanje ključnih pretpostavki i konstrukata modela mini-skripta i tipova adaptacije ličnosti, kao i ovladavanje veština procesne procene i savetovanja, koji proizilaze iz ovog modela.

Više informacija o organizaciji kursa

Gde se edukacija održava?


  • Prostorije Centra SELF, Fruškogorska 21, Novi SadOd koliko susreta se edukacija sastoji?


  • 16 susreta po 6 radnih sati
  • Jedan vikend mesečnoKada počinje?


  • Početak edukacije 19. i 20. novembar 2016.Način plaćanja


  • Plaćanje u 5 rata. Cena po susretu u trajanju od 6 sati: 4.920 din
  • Za studente i nezaposlene 25% popusta: 3.690 din
Big image

Voditelj

Dr Vesna Gavrilov-Jerković


Doktor psiholoških nauka sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom, naučnom i istraživačkom radu iz oblasti kliničke psihologije i psihoterapije. Redovni je profesor na kursevima iz oblasti psihodijagnostike i psihoterapije. Autor brojnih naučnih radova, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Koordinator i učesnik u velikom broju istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Psihoterapeut, edukator i supervizor iz Integrativno – transakcionog pristupa.

Broj mesta je ograničen, zato požurite sa prijavama :)