Unsicherheit

NIEPEWNOŚĆGdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;

Jednakże gdy cię długo nie oglądam,

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;

I tęskniąc sobie zadaję pytanie:

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?


Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu

W myśli twojego odnowić obrazu?

Jednakże nieraz czuję mimo chęci,

Że on jest zawsze blisko mej pamięci.

I znowu sobie powtarzam pytanie:

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?


Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,

Abym przed tobą szedł wylewać żale;

Idąc bez celu, nie pilnując drogi,

Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;

I wchodząc sobie zadaję pytanie;

Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?


Unsicherheit


Unsicherheit


Wenn ich dich sehe nicht, weine ich nicht

ich verliere keine Sinne, wenn ich dich sehe

Jedoch, wenn ich dich lange nicht sehe,

Etwas fehlt mir, jemand sehen ich fordere

Und ich sehne, stelle eine Frage:

Ist das Freundschaft? Ist das Liebe?


Wenn du von Augen verschwidest, ich kann niemals

in meinem Kopf deines Bildes erneuern...

Jedoch fühle ich trotz der Lust,

dass er immer nah bei mir ist.

Und wieder wiederhole ich noch meine Frage:

Ist das Freundschaft? Ist das Liebe?


Manchmal leidete ich, dachte ich ganz nicht

um ich zu dir zu kommen und zu weinen.

Ohne Ziel gehend, keinen Weg haltend

Einsam verstehe ich nicht, wie komme ich zu dir?

Und kommend ein, stelle ich mich eine Frage:

Was bringt man mir? Freundschaft oder Liebe?