Sint-Amands rommelmarkt

Voor de allereerste keer!

Wanneer?

Donderdag 16 en vrijdag 17 mei tijdens de speeltijd om 10u00 en over de middag

Wat gaan we doen?

Iedereen brengt i iets mee van thuis dat mag verkocht worden en geeft dit aan zijn of haar klastitularis ten laatste tegen 13 mei.
Met de winsten, gaan we een weeskind adopteren.

Ronde prijzen!

De prijzen zullen variëren van € 0.50 tot € 2, dus iedereen kan wel iets kopen.