Akyaka Yerel Yönetim Platformu

Akyaka'lılardan Akyaka için

Ne İstiyoruz ?

KATILIM

AKYAKA, AKYAKA’DAN YÖNETİLMELİDİR!

Yaklaşan yerel seçimler göz önüne alındığında, Ekim ayında meclis gündeminin ilk sırasını hiç kuşkusuz Büyükşehir yasa tasarısı işgal edecek.

Tasarının yasalaşmasıyla içinde Muğla’nın da bulunduğu 13 yeni Büyükşehir belediyesi daha kurulurken, ülke genelinde, Akyaka dâhil, 1023 Belde ve 16 bin 82 Köy yerel birim olmaktan çıkacak!

Tasarı bu haliyle yalnızca kimi belediyeleri ele geçirme hesaplarının basit, sıradan bir ürünü olmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut demokrasinin gerçek yüzünü de sergiliyor.

İpliği pazara çıkmış temsili demokrasinin iktidarlara tanıdığı mutlak, denetimsiz güç yetmezmiş gibi, şimdi de çok yetersiz de olsa yerel yönetimler üzerindeki denetim olanakları halkın elinden hepten alınmak isteniyor.

Buna ek olarak, belediye olmaktan çıkarılmasıyla Akyaka’nın Yavaş Kent (Cittaslow) olma hedefi de güzel bir hayal olmaktan öteye gidemeyecektir.

Çünkü Yavaş Kent olmak öncelikle şeffaf, hesap sorulabilir bir yerel yönetimi, bunun için de halkın kent yönetimine doğrudan katılımını gerektirir.

Bunlar olmadan sürdürülebilir bir Yavaş Kent kültürünün oluşması mümkün değildir.

Fazla söze gerek yok! Gözden ırak olan gönülden de ırak olur!

Muğla’nın ya da Ula’nın bir mahallesi olmak istemiyoruz! Yerinden yönetmek istiyoruz!

Akyaka’ya sahip çık!

Baş eğme, mücadele et!

Kampayamız:

Bağımsız yurttaş girişimi Akyaka Yerel Yönetim Platformu'nun 22 Ağustos 2012'de Akyaka'da başlattığı "Büyükşehir Yasasına Hayır" imza kampanyası kapsamında toplanan imza sayısı 7. gününde 2000'e yaklaştı.
30 Eylül'e kadar sürmesi planlanan kampanyada toplanan imzalar TBMM'ye ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine elden verilecek.

Meclise yazılan Mektubumuz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına / Ankara

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,


58. Hükümet tarafından hazırlanan ve komisyon görüşmeleri tamamlanan, “Büyükşehir Yasası” olarak bilinen yasa tasarısının meclisin yeni çalışma döneminde TBMM gündemine ivedilikle alınacağını basından takip etmekteyiz.


Tasarının aynen yasalaşması durumunda, yasadan etkilenecek illerde birçok küçük belediye örgütü büyük şehirlere bağlanmak yoluyla kaldırılacaktır. Bizler, yasanın doğrudan etkileyeceği bir belde olan Muğla ili, Ula ilçesine bağlı Akyaka’da yaşamaktayız. Akyakalılar olarak bizler bu yasanın evrensel bir hak olan kamu hizmetlerinin verilmesinde yerindenlik ilkesine aykırı olduğunu, bu anlamda vatandaşlık haklarımızı elimizden aldığını düşünüyoruz. Beldemizde sürdürülebilir bir gelişim sağlayabilmek için halkın, sivil toplum örgütlerinin ve belediyenin katılımı ile bir Akyaka Vizyonu belirlenmiş ve bu vizyonu gerçekleştirebilmek yolunda da Uluslararası Yavaş Kentler Birliği’ne (Cittaslow) üye olunmuştur. Çıkartılmak istenen yasa Akyakalıların yıllardır yerinden yönetim anlayışı içinde sürdürülebilirlik kaygıları ile yaptıkları çalışmaların da boşa gitmesi anlamına gelmektedir.


Etkileyeceği vatandaşların görüşüne başvurmaksızın yasalaştırılmaya çalışılan bu tasarı, hazırlanış biçimi ile de halkı karar alma süreçlerinden dışlayan, vesayetçi ve merkeziyetçi bir anlayışın ürünüdür.


Türkiye Cumhuriyeti’nin 1988 yılında imzalayarak uymayı taahhüt ettiği Avrupa Yerel Yönetimler Şartının 4. maddesinin 3. fıkrasında “kamusal sorumluluklar -genellikle ve tercihen- vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılır” denilerek yerinden yönetim ve yerindenlik ilkesi tarif edilmektedir. Yine üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliği müktesebatı, merkeziyetçilikten uzaklaşarak yerinden yönetim ilkesinin gerçekleştirilebilmesi için önemli reformların yapılmasını gerektirmektedir.


Avrupa Birliği normları ile bağdaşmayan, yerinden yönetim hakkımızın ortadan kaldırılması, ve Avrupa Yerel Yönetimler Şartının açık ihlali anlamına gelen bu yasa tasarısının komisyonda yeniden gözden geçirilmesini ve yerinden yönetimin desteklenmesi doğrultusunda değiştirilmesini aşağıda imzası olan vatandaşlar olarak talep ediyoruz.
Saygılarımızla,