Lærenes oprør

Kvaliteten af undervisningen er vigtigere end antal timer

Gør det nu rigtigt

Vores forslag til fremtidens folkeskoler

Mere og sammenhængende undervisning


  • Der gøre op med den traditionelle lektions opbyggede skole, hvor elevernes undervisning brydes op af på forhånd fastlagte frikvarterer. Pauser falder naturligt i forhold til undervisningen.
  • Sammenhæng i lærenes undervisning skaber mulighed for mere glidende overgange og sammenhæng i elevernes skoledag.
  • Der skabes mulighed for sammenhængende forløb, bedre mulighed for fordybelse og bedre rammer for at indrage praktiske aktiviteter i elevernes læring.
  • Undervisningen kan i øget omfang tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elev.


En mere åben skole


  • Erfaringer fra forsøg med heldagsskoler viser, at det generelt ikke fremmer indlæring. Derfor skal der sættes mere fokus på at skabe bedre helhed i skolen end at skabe en bestemt heldagsform.
  • Skolen skal stå til rådighed for eleverne hele dagen.
  • Skolen skal være et åbent, lokalt kulturcenter: Bedre samarbejde med lokalsamfundet, f.eks. idrætsforeninger, musikskolen, erhvervslivet m.m


Bedre inklusion


  • Der er behov for et kvalitetsmæssigt løft af indsatsen i mange kommuner.
  • En styrkelse af almenundervisningen er en forudsætning for, at skolerne kan løfte opgaven.
  • Der skal indføres flere to-læreordninger. Dvs. fagligt kvalificeret støtte, hvor en lære med spacialpædagogisk viden skal indgå i klasser med indkluderede elever