פיילוט חלוצי כתיבה- סדנת כתיבה

בית הספר מקיף ח'- ראשון לציון

המטרות שלנו...

אנו בביה"ס מקיף ח' רוצים לרתום את התלמידים לכתיבה.

אנו מודעים לחסמים שיש לילדים כאשר הם מתבקשים לכתוב. הם נתקלים בקשיים שונים ורבים: היעדר רעיונות, קושי בפיתוח רעיונות, קושי בהרחבה ובהעמקת הכתיבה, חסמים רגשיים וחברתיים ועוד.


ברצוננו להסיר חסמים אלה ולפתוח בפניהם צוהר לכתיבה יצירתית מתוך ידע העולם שלהם, אופי התלמיד והוויותיו.

התלמיד ישתמש במקורות מידע הנגישים לו במרחבים המציאותיים כגון: רחוב, רחבת בית הספר, גינה ציבורית ועוד ובמרחבים הווירטואליים כגון: יו-טיוב-סרטונים, אפליקציית הוואטסאפ, תמונות, צילומים וכו'.

משנים תפיסה!!!

מה בתכנית?

התכנית תכלול מספר תהליכי כתיבה רציפה ואסוציאטיבית, תוך שימוש בעזרים ובכלים שונים.


התלמידים ילמדו את מהות הסוגות השונות, יחוו למידת עמיתים ויתנסו בכתיבת הסוגה עפ"י מחוון שיוצג להם מראש.


בתום כל תהליך כתיבה, התלמידים יציגו את פרי עטם לבני הקבוצה ויקבלו רשמים אודות יצירתם. כך יחוו התלמידים תהליך חיברות בו ילמדו להקשיב זה לזה ולשתף זה את זה.


תהליך זה ירתום ויבטיח שכל תלמיד בקבוצה יהיה פעיל בהבניית הידע אותו הוא לומד, יפתח משמעת קבוצתית ואישית, ויבטא את כישוריו האישיים. כך יהיה התלמיד מחויב לתהליך כולו.

Big image

תוצרים

התלמידים יכתבו בכמה תהליכים, בהתאם לסוגות אליהם יחשפו (כמוזכר בתרשים: כתיבת תסריט, כתיבת ביקורת, תכנון תהליכים, כתיבת דיוקן עצמי ועוד) ומתוך פרי דמיונם.


בסופו של תהליך, לכל תלמיד יהיה 'תיק עבודות' שיכיל יצירות מהסוגות השונות.

כתהליך דיפרנציאלי, התלמידים המתקדמים יוכלו לעבות תוצר אחד מתיק העבודות וליצור ממנו 'חלום אישי'- תערוכה, ספר או מופע וכו....

Big image

מה מייחד את התכנית שלנו?

אופן הכתיבה- כתיבה אסוציאטיבית ולא מובנית. כתיבה מתוך רגש וחשיבה עצמית. אנו פונים לעולמם הפנימי של התלמידים ולתחומי העניין שלהם.


דרך העברת השיעור:

o עבודה בקבוצות של 10-15 תלמידים.

o עבודה מחוץ לכתלי הכיתה ולאו דווקא בישיבה מסודרת על כיסאות מול שולחנות (יציאה לספריה, הליכה בחצר ביה"ס, מרחב עבודה בישיבה עם מזרנים/פופים וכו').

Big image

תפקודי לומד

תפקוד מטה-קוגניטיבי: התלמידים יתנסו בתהליכי הערכה עצמית, ויסות והכוונת התנהגותם. התלמידים יתכננו, יבחרו, יבדקו ויסיקו מסקנות על הידע שיש להם על העולם ועל הסביבה בה הם נמצאים.

את התשובות, יקבלו מעצם עבודת העמיתים ומתהליכי הכתיבה.


תפקוד לימודי קוגניטיבי: חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית והבנה מעמיקה בבסיס ידע שהוגדר בתכנית הלימודים. התלמידים יארגנו וימפו ממידע וידע ויתנו לו את פרשנותם האישית.


תפקוד בין-אישי: ניהול שיח מכבד ומקדם, מוטיבציה, מסוגלות, למידת עמיתים, קבלה ומתן משוב, פתיחות וסובלנות.


תפקוד ניהול הלמידה: הכוונה עצמית בלמידה.

חסמים וחוזקות

חסמים:
החסמים אותם ציינו במטרת התכנית ואותם, בתחילת התהליך נצטרך "לנפץ".


משאבים: שעת לימוד שבועית נוספת בבית הספר המוקדשת לתכנית בלבד.

הדרכה והתנסות מורים לידי הפיכתם כמדריכים.


הקצאת מרחב קבוע ושונה לעריכת הסדנה. המרחב יעוצב כחדר שיקדם מעוף ליצירתיות ויעניק דרור לדמיון ולחזקותיו של כל תלמיד.


חוזקות:

אין נכון או לא נכון.


אין טוב או לא טוב- כל עשייה היא מבורכת.


למידה אישית וקבוצתית במסגרת שונה ומגוונת.