אמרו לא בעת הלחץ!

כי סמים ואלכוהול, זה לא בשבילי...