Bedre Folkeskole!

Kommunernes Landsforening går ind for en bedre Grundskole!

Moderniseret Arbejde.

Lærerne i den danske folkeskole gør et fantastisk stykke arbejde. Men reglerne om lærerens arbejdstid er en barriere for, at lærerne kan udnytte deres kvalifikationer og arbejde på nye måder og indrette skoledagen anderledes. Lærerens tid er nemlig låst i kasser til forud bestemte opgaver. Lærerne skal i langt højere grad have mulighed for at arbejde på nye måder og udvikle deres arbejde på skolen – sammen med ledelsen, kollegerne og sammen med eleverne.

Eleverne skal have hyppige samtaler med deres lærer om resultater.

Folkeskolen skal sikre, at alle elever lærer mere. Det gælder både de elever, som har vanskeligt ved at lære, og de, der har nemt ved det. Det vil kræve, at elevernes faglige fremskridt og indsats bliver fulgt tæt, fx ved hyppige opfølgningssamtaler mellem lærer og elev om elevernes faglige og personlige fremskridt.

Den ansigt udadtil.

Vi garanterer for en bedre skole!

Hvorfor varsler KL lockout?


Efter mange og lange forhandlinger er situationen fortsat den, at LC grund-læggende ikke vil imødekomme KL med andet end regler, der svarer til de eksisterende. Derfor har KL’s bestyrelse vurderet, at det er nødvendigt at iværksætte konflikt for at frigøre sig fra de eksisterende arbejdstidsaftaler.

KL kan kun frigøre sig fra de eksisterende arbejdstidsaftaler ved at varsle lockout. Hvis KL ikke varsler lockout vil de eksisterende aftaler fortsætte, indtil KL og LC en gang ud i fremtiden måtte blive enige om fornyelse.