זכויות האדם בדמוקרטיה

זיו טוניק

מהי דמוקרטיה?

דמוקרטיה היא שיטת ממשל בה יש לאזרחים יכולת להשפיע על המדיניות הציבורית במדינה שלהם באופן חוקי.

הזכויות שיש לאזרחים במדינות דמוקרטיות הן : הזכות לחירות , חופש הדיבור ,חופש דת ופולחן , חופש ההתאגדות וחופש התנועה.

Big image