Els bebes medicament

Ciències del món contemporani

Cos del treball

1. Itroducció


Aquest treball l'hem fet Javier Guerrero, David Vélez, Iker Berbel i Remo Pacareu, i parlarem sobre els bebes medicament.

Començarem amb una breu definició sobre que són els bebes medicament i el procés que es segueix, i també parlarem sobre els conflictes médics i morals que aquest concepte ha portat.

Acabarem amb casos concrets sobre alguns bebes medicament.


2. Que són ?


Aquí a Espanya es comença a parlar del bebes medicament a l'any 2006, data en la que consta l'aprovació de la llei de reproducció assistida amb la qual deixem pas a una nova técnica que es basa en la creació d'un embrió per fecundació in-vitro, amb la finalitat terapèutica de curar una malaltia greu que pateix el seu germà o germana .3. Técnica


Els bebés medicament són fruit d’una tecnología que combina la fecundació in-vitro per produir embrions amb el Diagnòstic Genètic Preimplantacional per seleccionar l’adequat segons les seves característiques genètiques. Al fer això, es sap que alguns embrions quedaran descartats per no complir els requisits genètics adequats.

Tot va començar amb el descobriment de l’existència de cèl•lules mare a la sang del cordo umbilical que donen bons resultats pel tractament de la leucèmia i els limfomes infantils en front al transplantament de medul•la òssia, que era el recurs utilitat davant de malalties tan greus. El transplantament de medul•la òssia tenia l’inconvenient de la recerca de donants compatibles en un període curt de temps. En canvi els transplantament de sang del cordó umbilical tenen l’avantatja de tenir cordons umbilicals estar congelats en Bancs de mostres, la qual cosa fa el procés més ràpid. A això se li afegeix el fet que no hi ha efectes secundaris pel donant, la immaduresa de les cèl•lules mare i la reducció dels riscos d’infecció. A més ofereix la possibilitat de transplantament a totes les edats i sense tenir relació familiar, encara que els resultats són molt millor si el donant i el receptor estan emparentats. Entre germans l’efectivitat és d’un 63%, enfront d’un 29% d’efectivitat si no ho són en els primers anys de la investigació amb la sang de cordó umbilical.


Aquests antecedents units a les possibilitats que ofereixen les tècniques de la fecundació in vitro van conduir a la idea de produir els “bebès medicament”. Quan una parella té un fill amb alguna malaltia genètica curable amb el transplantament de cèl•lules regeneradores, se’ls hi ofereix la possibilitat de concebre un segon fill a partir de la fecundació in vitro i mitjançant el diagnòstic genètic preimplantatori seleccionar aquells embrions que no hagin heretat els gens causants de l’enfermetat del germà. D’aquesta forma es produeixin embrions sabent que la majoria d’ells no tindran cap ús al no tenir la qualificació de donants genètics.


http://www.youtube.com/watch?v=2p8Icx29_Dc


4. Problemes

MÉDICS

1. L'obtenció i pérdua de nombrosos embrions

Existeix una baixa eficiència, es a dir, que per aconseguir un bebé medicament s'han de produir uns 50 embrions y els 49 restants són descartats per no ser compatibles, per ser defectuosos, o ja que no són viables abans o desprès de ser implantats a l'úter de la mare.


2. Problemes mèdics que pot patir l'embrió

Que són produits per:

a) L'aplicació de les tècniques DGP

b)Pels procediments de la fecundació in-vitro


ÈTICS

1. La instrumentalització del nen produit

Ja que realment el nen que ha de viure ho fara amb la finalitat de ajudar al seu germà i no de viure la seva propia vida.


2. El fet de que no es pugui obtindre el consentiment del nen produit

Ja que el nen no es conscient i no pot decidir si vol viure com si fos un tipus de medicina.


3. La utilització de tècniques eticament incorrectes

Ja que utilitzes tècniques amb les que preselecciones les característiques que haurà de tenir el nen produit com a medicament.

Línea del temps

-1988 1r transplantament de SCU ( sang del cordó umbilical )

A l'hospital de San Luís de París es demostra que és eficaç la donació de SCU, amb el transplantament per part de un nen que acabava de néixer cap al seu germà de 5 anys que patia anèmia.


-1999 Eliane Glickman demostra que el transplantament de SCU té aventatges que el transplantament de mèdul.la ossea no té.


-1999 España signa la convenció sobre els drets humans i la biomedicina.


-2006 s'aprova la llei de reproducció assistida a España.


-2007 s'aprova la llei d'investigació biomèdica.

Aquestes dues aprovacions fan possible la producció d'embrions sense limitacio amb finalitats terapèutiques.


-2008 Néix el primer bebé medicamen a España

Javier lliure de malalties hereditàries i donant compatible del seu germà que patia una anèmia congènita severa.

Al 2009 es va produir el transplantament de SCU amb el qual Andres va superar la seva malaltia.


http://www.youtube.com/watch?v=2p8Icx29_Dc


-2012 Nou cas de bebé medicament a sevilla amb la finalitat de curar al seu germà de una Apalasia medular severa.


http://www.youtube.com/watch?v=oP5MKnbpjO4