אלעד מזרחי. כיתה ג2.

ביה"ס ממלכתי צמח השדה מעלה אדומים

המעשים הטובים שלי

עזרתי לאמא שלי לנקות את הבית ולבשל ליום שישי
שרשרת של מעשים טובים