Çocuk Hakları

çocuk hakları

Çocuk hakların koru

Çocuk haklarını korursak hep dünyanın geleceğini oluşturunuz.Çocuk haklarının bir tanesi eğitim hakkıdır.Buda dünya için önemlidir

Çocuk hakkı bir tanesi barınmadır