עבודה בתנ"ך

מגישה: מיקה דורון.

משימה 1:

ציטוט ראשון:

במילים של ההגדה:

"ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד לרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן"

במילים שלי:

בני ישראל ביקשו מפרעה,שמכייון שהרעב כבד מאוד בארץ כנען ואין אוכל לצאן ולבקר שלהם (של בני ישראל) ובביקשו ממנו לעבור לארץ גושן. (ארץ מלאת אוכל).

ציטוט שני:

במילים של ההגדה:

"ויאמר לאברם: ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום , וענו אתם ארבע מאות שנה"

במילים שלי:

הקדוש ברוך הוא אמר לאברם כי כול בניך ובני בניך, יהיו זרים בארץ שלא שלהם, והעבידו את בני ישראל בפרך מכייון שלא הייתה להם ארץ משלהם ועינו אתם ארבע מאות שנה.

משימה 2:

קמתי בבוקר, של חג הפסח . כול המשפחה התארגנה לקראת הנסיעה לסבתא לעשות את ליל הסדר.

כאשר הגענו לבית של סבתא קיבלה אותנו בפנים מאושרות וקורנות.

כול הדודים שלי הגיעו גם מארצות רחוקות,הביאו מתנות לסבתא.

השולחן היה ערוך ומוכן לקראת ליל הסדר. השולחן היה ערוך על פי מנהגי הפסח כאשר הייתה צלחת גדול עם כול הברכות לפסח.

התחלנו בקריאת ההגדה כאשר אבא שלי קרא את ההגדה וכולם אחריו.

שתינו ארבעה כוסות יין עבור ארבעת הקושיות.

ולאחר מכן שפכנו לתוך קערה מלאה במים 10 פעמים את היין עבור עשר המכות שהכה אלוהים את המצרים בארץ מצרים.

ולאחר מכן החבאנו את האפיקמון והילדים חיפשו את האפיקמון וקיבלו מתנה יפה.

בהמשך סבתא הכינה קינוח כמו תמיד , עוגה שהיא דגם של פירמידות.

נפרדנו מכול המשפחה בעיקר מהרחוקים והיינו עייפים אך מרוצים.

משימה 3

בחרתי את המכות: ברד וחושך:

ברד:

א. המכה כתובה בפרק שמות פרק ט" פסוקים י"ג- ל"ה

ב.במהלך מכה זו, ירדו מן השמים גושי ברד מעורבים עם אש, והם שרפו את כול עצי המאכל במצרים.לכן הנזק היה המאכל שלא היה מה לאכול. המכה של הברד פגעה גם באדם בבהמה בצמחיה וברכוש.

הברג הרג ופצע המון אנשים וחיות. הרבה שדות של גידולים ורכוש נהרס.

ג. לפרעה הייתה אזהרה לפני שהמכה התחילה. האזהרה היא: שמשה הולך להוריד את הברד הוא מזהיר את פרעה ואומר לו שיורה להם להסתתר בבתיהם עם חיותיהם ורכושם אבל פרעה מסרב להקשיב למשה.

ד. בני ישראל לא נפגעו מהברד וגם לא הצאן שלהם.

ה. תגובת פרעה לא מופיעה .

ו. מסקנותיי הם: מכת הברד היא מכה שביעית. מכת הברד גרמה המון סבל למצרים אך פרעה לא נכנע.

חושך:

א. המכה כתובה בספר שמות פרק י" פסוקים כ"א- כ"ג.

ב. ה" אומר למשה לכוון את ידו כלפי השמיים ולאחר מכן ייפול חושך על מצרים. המכה נמשכה שלושה ימים בלבד והחושך היה כבד עד כדי כך שלא ראו אחד את השני. מי שנפגעו היו כול העם המצרי כולל החיות שנפגעות בכך שלא יכלו לזוז מכיוון שלא ראו דבר. משה נקרא אל פרעה ומסיר את המכה.

ג. לפרעה לא הייתה אזהרה לפני המכה.

ד.בני ישראל לא נפגעו מהמכה .

ה.תגובת פרעה למכה: פרעה קרא למשה ואומר לו לכו תזבחו לה' כולכם יכולים לצאת אבל תשאירו פה את צאנכם ומשה מגיב בכך שכולם יצאו מצרים כולל הצאן והבקר. פרעה מסכים ואומר שאם יראה שוב את משה הוא יהרוג אותו. לבסוף פרעה מתחרט ולא נותן להם לצאת ממצרים.

ו.מסקנותיי הם: מכת החושך היא מכה תשיעית, מכה לפני האחרונה . פרעה מסכים שבני ישראל יצאו לארץ כנען ולבסוף מתחרט. רק המצרים סבלו מהמכה.

משימה ד

שיר:

מכת דם הרגה המון דגים בים,

מכת צפרדע הפריעה לכול רע,

מכת כינים הרגיזה את כול המצרים,

מכת ערוב הרגה כול חיה ברחוב,

מכת דבר גרמה לכול איש שבר,

מכת שחין גרמה לכול איש להלבין,

מכת ברד הרסה כול רכוש ובד,

מכת הרבה אכלה פירות הרבה,

מכת חושך לא השאירה טיפת אור מושך,

ומכת בכורות לא השאירה לפרעה ברירות.