חנוכה שמח!

ברכה לחנוכה

חנוכה

חנוכה מתקרב אז הכנתי כבר ברכה.

חנוכה שמח!