אינת מעלם

טל כהן ט1

ראיס אלחכומה

ראיס אלחכומה יטלב מן ראיס אלדולה גלסה חאסה.

ראיס אלחכומה רוצה לתכנן טיסה לירח עם המעניה משהורה קרן פלס

אלולוות אלמתחידה

ופד מין אללווליאת אלמתחידה וסל (מאיפה הגיעה המשלחת )לכיא יטלב מין ראיס אלחכומה אנ יסאפרו אל אלמריך .

אלולוות אלמתחידה

וזיר אלזירעה

וזיר אלזירעה עאד אלא אלווליאת אלמתחידה מע תטויר ג'דיד לח'יאר אכבר

וזיר תרביה

1. וזיר אלתרביה ואל תעלים ילתקי בראיס אלחכומה לגלסה חאסה פי אלקודס

Big image