התנדבות

שיר חכמון

גמילות חסדים

מהי גמילות חסדים?

גְּמִילוּת חֲסָדִים הוא מושג המשקף את חובתו של היהודי על פי ההלכה להיטיב עם הזולת ללא כל חשבון ולפנים משורת הדין בכל אמצעי אפשרי: בממונו (צדקה, השאלת חפצים), בגופו (עזרה פיזית, ביקור חולים, השתתפות בשמחות וחסד של אמת) ובדיבורו (עצה טובה, עידוד וניחום).


במקומות רבים בתנ"ך מודגשת החשיבות הרבה של מצוות בין אדם לחברו, שאחדות מהן, כגון "לא תעמוד על דם רעך", עוסקות בגמילות חסדים. בתלמוד כתוב שגמילות חסדים חשובה יותר מצדקה, שנעשית רק בממון, ואילו גמילות חסדים הינה כוללת ונעשית גם לעשירים וגם למתים.


חסיד על פי המקרא הוא אדם שעניינו בגמילות חסדים ובנתינה.


גמילות חסדים במקורות:

  • על חשיבותה של גמילות חסדים ניתן ללמוד מהמשנה השנייה בפרקי אבות, שבה נאמר: "על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים". באותיות דרבי עקיבא גם נאמר: "אלמלא גמילות חסדים, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת".
  • הלל הזקן אמר שהתורה כולה על רגל אחת היא להימנע מלהתנהג בסתירה לחיוב "ואהבת לרעך כמוך". להימנע מלעשות לשני דבר שאני שונא שעושים לי‏.
Big image

מדוע צריך לעשות גמ"ח?

לפי דעתי צריך לעשות גמ"ח מכיון שכולנו בנים של אבותינו, אברהם יצחק ויעקב. כולנו עם אחד. ה' עשה אותנו עם קדוש, . לכן אנחנו צריכים לעזור אחד לשני כמו שאח אחד עוזר לאחיו שהוא מאוד אוהב אותו. אנחנו גם צריכים להתנהג יפה וטוב אחד אל השני כי זה מתאים לנו להיות טובים.

וכמו כן זה נותן לנו הרגשת סיפוק נפלאה!

Big image
מידד טסה ואהבת לרעך כמוך