עבודת חקר בנושא הבלדה ומאפינייה

ספרות

המלך ומשרתו/סבינה מילשביץ ז'5

המלך ישב בכיסאו מעוטר זהב ויהלומים.

הסתכל או מהגזוטרה ואמר למשרתו:

"הסתכל, כל העבדים אשר סובלים בעבודת פרך כי שלי הם!"

המשרת עונה:

"אכן רואה אני מלכי".המלך קרא למשרתו ואמר:

"הבא לי את עבדי לפה!"

מיד אחרי הפקודה יצא המשרת וחזר עם העבדים.

המלך שחק ושחק ולא יכל להפסיק, חשב כמה חזק, וכמה עשיר!אמר הוא לעבדים:

"מהיום תעבדו קשה יותר מתמיד!"

אחד העבדים העז להתנגד!

המלך אמר:

"ערפו לו את ראשו!, איך מעז הוא להתנגד לדברי המלך!"


משרת המלך העז להגיד:

"מדוע אתה מעביד את כל האנשים?"

"כי לא שילמו מיסים הם!"

"מדוע לא לשחררם?"

"לא! אני המלך! איך מעז אתה לשאול שאלות כאלה?! ערפו את ראשו!!"התנגד המשרת:

"מדוע אתה עורף את ראשי?!"

"כי התנגדת לדברי!"

מלך רשע אתה! לא מתחשב בנתיניך!רק שחור אתה רואה בעינך!שררה דממה בארמון

דמעה זלגה מעיני המלך

חזר הוא לשבת בכיסאו העשוי זהב,וחשב בדממה על כל מעשיו.אחרי זמן מה נאח ואמר:

על תערפו לו את ראשו!

תערפו אותו לי! אמר המלך בהיסוס רב.

כל הארמון עמד בתדהמה, המלך המשיך ואמר:

לא מגיע לי להיות מלך! רק רע אני מביא לנתיני!


בחוץ שררה אפלה וכולם חיכו למותו של המלך,

כי עינה אותם אותם ימים כלילות ולילות כימים!

ממש ממש לפני מותו אמר המלך,

שחררו את כל העבדים!כל העבדים שוחררו, ולמלך ערפו את ראשו!!

עצב שרר בממלכה אך שמחה גדולה אצל משפחות העבדים!

הצלקת הנשארה אצל העבדים אשר עבדו את המלך לא תעבור!

ויצטרכו לשאתה אותה כל שארית חייהם.

דיון בבלדה

בבלדה המלך ומשרתו קיימים הערכים הבאים: נאמנות, אכפתיות וכבוד.

הערך נאמנות מופיע בבלדה בכך שהמשרת נאמן למלך(בסוף הבלדה נאמנות זאת כבר לא קיימת).

הערכים נאמונות, אכפתיות וכבוד מופעים כחוסר נאמות, חוסר אכפתיות וחוסר כבוד מהמלך כלפי נתיניו.

בבלדה קיימים מספר מאפיינים: סוף טרגי, שימוש בצבעים ורמזים מטרימים.

הסוף הטרגי הוא מותו של המלך.

השימוש בצבעים מתואר בצבע הזהב והשחור"מלך רשע אתה! לא מתחשב בנתיניך!רק שחור אתה רואה בעינך!""חזר הוא לשבת בכיסאו העשוי זהב,וחשב בדממה על כל מעשיו."

הצבע הזהב מתאר יוקרה וכסף והצבע השחור הוא רמז מטרים לכך שהסוף יהיה טרגי.