הרוכב הזהיר

קסדה חבשת ואלוף יצאת -דור,אדר,גלעד

בבית ספרנו רוכבים עם קסדה

לבית ספרנו מגיעים עם קסדה, ומומלץ עם מגינים
הרוכב הבטוח ביותר יקבל פרס שווה!!!!!

קסדה בראש טוב

האנשים בתמונות הם דוגמאות לרכיבה בטוחה