"שנת שמיטה"

מהי שנת השמיטה ואיסוריה?

האיסורים בשנת שמיטה

Big image
Big image
שנת שמיטה