Dementie

veel voorkomende ziekte bij ouderen

wat is dementie

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens (waaronder het geheugen), stemming en gedrag. Dementie komt voor bij klinische syndromen die door verschillende hersenziekten worden veroorzaakt.De specifieke kenmerken van de verschillende combinaties worden bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen.

Symptonen die voorkomen bij dementie in de eerste en tweede orde.

Bij dementie kunnen de symptomen onderverdeeld worden in de eerste en tweede orde.Symptomen van de eerste orde zijn symptomen die zich meestal als eerste bij alle vormen van dementie openbaren: geheugenstoornissen, desoriëntatie in tijd, plaats en persoon en minstens één van de volgende vijf aandoeningen: afasie, agnosie, apraxie of een stoornis in de excutieve functies of de aandacht.Symptomen van de tweede orde :Deze benaming wordt gebruikt voor de symptomen die zich kunnen voordoen bij de tweede orde van dementie:persevereren (continue hetzelfde herhalen in praten of bewegen),confabuleren (fantasieverhalen ),verzamelzucht, achterdochtig, decorumverlies (normvervaging),stemmingsstoornissen ,hallucinaties ,denkstoornissen,gedragsstoornissen,persoonlijkheidsveranderingen,Verwijzingen naar het verleden (nostaligisch gevoel opwekken)
Weet je dat niet meer?.. (Dementie Experience)