קיזילנד

משחק מחשב/טלפון/טבלט

מטרה

המטרה במשחק היא לעלות ברמות. יש למלא את כל המשימות ברשימה. לאחר שמלאת את כולן תוכל לעבור לרמה הבאה.