Visie op onderwijs

door Ilona

Mijn visie op onderwijs

Om goed aan te kunnen sluiten bij wat de kinderen moeten kunnen en kennen zul je op de hoogte moeten zijn van de 21th century skills. Door hier bij aan te sluiten, bereid je kinderen beter voor op hun toekomst. Kinderen gaan zaken ontdekken en uitzoeken en dat moeten wij als leerkrachten ondersteunen en stimuleren. Hier kan ICT een rol bij spelen. Het is belangrijk ons zelf de vraag te blijven stellen "hoe bereiden we kinderen voor op de toekomst". Wat hebben zij van ons nodig. Kortom wat is het doel van onderwijs? Het onderstaande filmpje heeft mij erg geïnspireerd. Hier wordt goed beschreven hoe wij op dit moment onderwijs geven aan kinderen. Terwijl we ons veel meer moeten afvragen sluit dit huidige onderwijs nog wel aan bij wat de kinderen willen leren.

Ik vind niet dat we alles los moeten laten, maar ik denk wel dat we moeten blijven opletten dat we niet in hetzelfde blijven steken. Zo vind ik de rol van ICT op een school van groot belang. Er gaan kinderen van school die later iets willen gaan doen met programmeren, maar hier totaal niks mee gedaan hebben voorheen. Dat wil niet zeggen dat zij hier niks mee kunnen doen, maar er is ook niks gestimuleerd.

Wat is het doel van onderwijs?

Wat betekend dit voor mijn onderwijs?

Waar streef ik naartoe?

Hierboven staat beknopt mijn visie op onderwijs vanuit het ICT gedeelte bekeken. Wij als school zijn er nog lang niet en staan nu aan het beginpunt. Ook ikzelf zal nu gaan vertrekken met alle informatie en ervaring die ik het afgelopen jaar heb opgedaan. Ik vind het belangrijk dat kinderen met ICT tot een bepaald doel komen en leren hoe zij een probleem kunnen oplossen middels ICT.

Onderwijs iedere dag anders en dat maakt naar mijn mening het onderwijs erg mooi en uitdagend!