הומור וסאטירה

פוליסמיות

בקטע הערוך שלפנינו, מתוך הסדרה "עבודה ערבית", הגיבור אמג'ד ומשפחתו מתארחים לליל הסדר אצל משפחה יהודית מהגן של בתו. אנו ננתח כיצד ניתן לקרוא את הטקסט הזה במספר דרכים, עפ"י המושגים שלמדנו בכיתה: "פוליסמיות" (פיסק), "קריאה הגמונית" "קריאה מתדיינת" ו"קריאה אופוזיציונית" (הול).