LA PESTA NEGRA

Periòde del 1347 al 1352

Què és la pesta negra?

La pesta negre o pesta bubònica, és una malaltia infecto contagiosa que afecta tant a animals com a humans, i és causada per la bacteri Yersinia pestis. Les persones poden contraure la pesta quan són picades per una puça que porta el bacteri d'aquesta malaltia a patir d'un rosegador infectat.

Quins són els seus origens? Com va arribar a Europa?

Els mariners genovesos, en tornar des Caffa al seu país d'origen, van ser anant propagant la malaltia pels diferents ports de la Mediterrània on atracaven. Un dels primers llocs en rebre va ser Sicília, en la tardor de 1347.

Mapes de l'invasió de la pesta Bubònica

La Peste negra