EU

Vi tror på Europa - Vi tror på fremtiden.

Vækst og arbejdspladser i Europa.

Økonomisk samarbejde i Europa.

Et velstående og bæredygtigt Europa.

Big image

Vores europæiske vækstpakke:

  • JA til det fælles europæiske patent
  • Undgå overimplimentering i EU og i Danmark
  • Europæisk afbureaukratiseringsreform
  • Fuldførelse af det digitale indre marked
  • Fart på frihandelsforhandlingerne
  • E-handel i Europa
  • Faste ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet lovgivning fra EU
  • Et effektivt indre marked for energi