Livssynhumanismen

Sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen

Hva er humanismen?

Livssyns humanismen er en sekulær humanisme som ikke bygger på noen religiøst tro. Ordet humanismen er dannet av adjektivet til det latinske ordet for menneske. Livssyns humanismen er en strømning som plasserer mennesket i sentrum for enhver forståelse av universet. Humanister i vår tid er opptatte av å verne om alt som har med menneskets liv å gjøre

Den rituelle dimensjonen

Lærer dimensjonen

Livssynshumanismen bygger på en virkelighetsoppfatning som setter mennesket i sentrum, og som konsentrerer seg om den virkeligheten vi kan erkjenne gjennom fornuft og erfaring. Det betyr at virkelighetsforståelsen er ikke religiøs. De tror ikke på det overnaturlige som Kristendommen og Islam. Noen livssynshumanismer er ateister og agnostiker. Det vil si at det ikke finnes noen guder, og agnostikere hevder at det ikke er mulig å få et svar på det.


Vi vet ennå ikke noe sikkert om hvorfor den kosmiske utvikling kom i stand, om det er noen hensikt eller styring bak utviklingen, eller hva som er menneskets plass i denne sammenheng. Det livet som leves her på jorda er det eneste sikre vi har å satse på. Det humanistiske livssyn legger vekt på at mennesket selv må skape mening i sitt liv, alene og sammen med andre mennesker.


Humanister mener derfor at det er mer realistisk å bygge menneskelivet på de erfaringer vi alle har felles, enn å bygge det på trosforestillinger om det ukjente. Utgangspunktet for livssynet er med andre ord det fellesmenneskelige erfaringsområdet.

Menneskesyn

Menneskene står i sentrum. Mennesket er målestokken som alt annet vurderes ut fra.


I kristendommen ser man på mennesker som Guds skaperverk. Historien om Adam og Eva i GT bekrefter dette. Den handler om Adam og Eva som var de aller første menneskene i verden. Adam og Eva ble skapt av Gud. De levde og bodde i Edens hage, en hage hvor Gud lot dem bo fredfullt så lenge de ikke spiste frukt av kunnskapens tre. En dag ble Adam og Eva fristet til å spise frukt av treet, og de gikk imot Guds ord. Dette straffet seg ved at Gud ikke lenger lot dem bo i hagen.


Dette beskriver en stor del av menneskesynet i Kristendommen. I kristendommen er det Gud som er i sentrum, og at menneskene kan ikke overgå han. Menneskene har også fått tildelt den evnen til å ta rette eller mindre rette avgjørelser i livet sitt, og dette er ikke noe Gud kan kontrollere.


I humanismen har man derimot ingen gud som har tildelt dem noen evner. Humanistene mener at menneskene er født med fri vilje, og at ingen har rett til å fortelle dem hva som er rett eller galt. De mener at menneskene er født med styrke til å ta sine egne valg, men er opptatte av at valgene ikke skal være uetiske. Humanistene mener også at menneskene skal behandles etter FNs menneskerettighetserklæring.