Fons Monetari Internacional

Marina Mariscal i Ruben Ortiz

Que és?

L'FMI va ser creat al juliol de 1945 durant la conferència de Bretton Woods a la fi de garantir l'estabilitat del sistema monetari internacional després de la Segona Guerra Mundial es volia impedir que les grans potencies econòmiques tornessin a la situació dels anys 30. Per tant es un organisme intergovernamental per promoure polítiques sostenibles a nivell internacional, facilitar el comerç internacional i reduir la pobresa a nivell mundial. La seu central es troba a Washington, Estats Units.
Big image

Objectius

Facilitar el desenvolupament a través de la influència en les polítiques econòmiques dels països

· Estabilitzar el tipus de canvi per donar lloc a la circulació de capital, béns, serveis i persones entre fronteres, per això es necessita l'existència de comerç internacional, ja que una empresa vol cobrar en les divises nacionals (moneda de cada país)

· Institució de provisió de fons al que els països membres poden acudir quan necessiten finançament temporal

· Facilitar l'expansió i creixement equilibrat del comerç internacional.
Big image

Per qui està format?

El fons Monetari internacional aquesta format per un Director gerent de l'FMI el qual tradicionalment sempre ha estat europeu, com el president del Banc Mundial sempre ha estat nord-americà. La directora gerent de l'FMI es diu Christine Lagarde de França i el nombre actual de països membres es de 188 els quals estan dividits en un Directori Executiu format per 24 directors, en representació d'un sol país o un grup de països.
Big image

Dret a vot

Cada país té un determinat poder de vot dins de l'organisme, depenent de la mida de la seva economia, cada director té un dret de vot que pot anar des 16,74% (Estats Units) fins al 1,34% (de 24 països d'Àfrica junts).
Big image

Crítiques

Les seves polítiques han estat criticades i acusades com a causants de regressions a la distribució d’ingresos i perjudicials per a les polítiques socials. Algunes d’aquestes polítiques criticades son:


  • Sanejament del pressupost públic a costa de la despesa social.

  • Eliminació de subsidis.

  • Implantació d’impostos regressius de fàcil percepció.

  • Lliure flotació de divises i d’un mercat obert.

  • Lliure mercat en tots els bens i serveis.
Big image