Судски преводи

српски - македонски - српски

Области на преведување

Техника
Индустрија
Економија
Маркетинг
Финансии
Право
Земјоделство
Туризам
Медицина

Професионални преводи

англиски - македонски

англиски - српски

германски - македонски

германски - српски

Дискреција

Сите документи кои се преведуваат се со апсолутна дискреција и информациите се доверливи.
Без оглед дали се преведуваат Ваши лични документи или документација на Вашето претпријатие Ви гарантирам најстрога дискреција.
Не дозволувам Вашите податоци да им бидат достапни на други.

Технички преводи

Технички преводи, без судска заверка, од ГЕРМАНСКИ и АНГЛИСКИ јазик на МАКЕДОНСКИ или СРПСКИ јазик.

Закажување

Закажувањето можете да го направите преку e-mail: bobanst@t-home.mk или по телефон: 070233589.