הזנת דשן הקומפוסט על צמח הפלפל

מגישים: אורלי יצחק, מיכל שמרוק, רחל מאירי, ערן מלל

הקדמה

במסגרת תכנית הלימודים החלטנו לבחון השפעה של דשן אורגני (קומפוסט) ובחרנו בצמח הפלפל, לפי בחירת התלמידים.

הפלפל הוא שיח חד שנתי מסועף וקטן יחסית. עלוותו תמימה כלומר, אינה מפורצת, ופרחיו הלבנים המכילים שניים עד שלושה פרחים, סדורים בקבוצות. לפלפל חמישה אבקנים ועלי אחד. ההאבקה נעשית על-פי רוב באופן עצמי והפרי המתקבל לאחר ההפריה הוא ענבה.

דְּשוֹנֶת (בלעז: קומפוסט) היא דשן עשיר שנוצר מזבל אורגני שהתפרק ואפשר להחזירו לקרקע ולטייב אותה.

שאלת החקר והשערת החקר

מטרת הניסוי לבחון כיצד משפיעה הזנת דשן הקומפוסט על צמח הפלפל.

המדדים אותם בחנו הם: צבע העלים וגובה הצמח.

אנו משערים שצמחי הפלפל בקבוצת הניסוי ( שהוזנו בקומפוסט) יצמחו מהר יותר ויהיו

גבוהים יותר מצמחי הפלפל בקבוצת הבקרה. במו כן עלי הפלפל בקבוצת הניסוי יהיו ירוקים

יותר ורחבים יותר מהעלים בקבוצת הבקרה.

כלים וחומרים/ שיטות

כלים וחומרים:

 • 20 עציצים בגודל 15.
 • 20 צמחי פלפל .
 • דשן מסוג קומפוסט.
 • תערובת שתילה.
 • קנקן עם שנתות.
 • סרט מידה.
 • מצלמה.
 • שלטים.
 • דף מעקב+ כלי כתיבה.


מהלך הניסוי:

בניסוי העמדנו שתי קבוצות של צמחי פלפל

 • בקבוצת הניסוי- מילאנו 10 עציצים,בגודל 15ס"מ, בתערובת שתילה ו 10% קומפוסט.שתלנו בכל עציץ צמח פלפל אחד.
 • בקבוצת הבקרה- מילאנו 10 עציצים רק בתערובת שתילה. שתלנו בכל עציץ צמח פלפל אחד.
 • טיפול העציצים היה זהה מבחינת השקיה, אור וטמפ'.
 • פעלנו על פי תצפית השוואתית.
 • המדדים הנבדקים:
- גובה צמחי הפלפל.
- צבע העלים.

תוצאות

מסקנות

על פי תוצאות הניסוי ניתן להסיק שלדשן קומפוסט יש אכן השפעה טובה על התפתחות צמחי פלפל.

בקבוצת הניסוי :

 • צמחי הפלפל גבהו יותר הגבעול התפצל והתעבה.
 • צבע העלים ירוק יותר והעלים גדולים יותר.

בקבוצת הבקרה:

  • - צמחי הגבעול גבהו מעט.
  • - צבע העלים ירוק בהיר

דיון והמלצות

כפי שמצוין בספרות המקצועית, דשן קומפוסט אכן משפיע

טוב על הקרקע וכתוצאה מכך על התפתחות צמחי פלפל.

תוצאות הניסוי מאששות את השערתנו, שצמחי פלפל שהוזנו

בקומפוסט, גבהו יותר , הגבעול התפצל , העלים נהיו ירוקים

וגדולים יותר, מצמחי פלפל שלא הוזנו בקומפוסט.

אנו ממליצים להמשיך ולחקור:


 • מהי השפעת הזנה מסוג אוריאה על התפתחות צמחי פלפל מזן צ'ילי?
 • מהי השפעת הזנה מסוג 20.9.20 על התפתחות צמחי הפלפל מזן צ'ילי?