כוכב לכת חדש המאפשר חיים של בני אדם

מאת: גיא בן פרז, עומר טוויק לביא, בר זנזורי ותום רז

מערכת השמש
מערכת השמש מכילה את הכוכב שמש, המוקף על-ידי גופים קטנים יותר, המכונים בשם כוכבי לכת.

כוכבי הלכת נעים במסלולים מעוגלים וקבועים יחסית, 'מוחזקים' בכוח המשיכה של השמש.

במערכת השמש שלנו 8 כוכבי לכת ביניהם כדור הארץ, עליו אנו חיים, וכן את ירחיהם של כוכבי הלכת, אסטרואידים, שביטים ואובייקטים קטנים נוספים.המושג "מערכת השמש" בעת החדשה, נולד כאשר הציע קופרניקוס את התיאוריה שלו לתנועת כוכבי הלכת. קופרניקוס היה בין הראשונים מאז היוונים שהצביע על כך שהשמש הינה מרכז היקום וכל כוכבי הלכת סובבים אותה, וכן כי מעבר למערכת השמש נמצאים כוכבים רחוקים. כיום השמש אינה מיוחסת כמרכז היקום, ובהכללה ניתן לומר כי ליקום אין "מרכז" כלל מפני שלא ניתן מרכז לדבר אינסופי.

כדור הארץ

כדור הארץ הוא אחד משמונת כוכבי הלכת במערכת השמש בגלקסיית שביל החלב. כדור הארץ הוא הכוכב שאנו חיים עליו. אנו חיים על כדור הארץ מפני שהוא מספק את הטמפרטורה הטובה ביותר (לנו), חמצן וכוח כבידה נוח.

מאדים

לדעתנו מאדים הוא הכוכב בעל התכונות הכי טובות לחיי אדם במערכת השמש אחרי כדור הארץ. דעתנו נקבעה כך בגלל שמאדים הוא הכוכב אחרי כדור הארץ לכן הטמפרטורה בו היא די דומה לטמפרטורה בכדור הארץ (כמובן שהטמפרטורה במאדים קרה מידי בשביל בני אדם מינוס 63 מעלות) בנוסף לכך מאדים הוא הכוכב שמסלולו הוא המסלול הדומה ביותר למסלול של כדור הארץ, פני השטח של מאדים הם סלעיים לכן ניתן לבצע פעולות כמו הליכה שלא ניתן לבצע על כמו כוכבים שפני שטחם הם גזים אולם במאדים כוח הכבידה שונה מאשר כוח הכבידה של כדור הארץ וגם הרכב האוויר שונה מהרכב האוויר של כדור הארץ(0.13% חמצן) לכן חיי אדם לא יכולים להתקיים על מאדים.

הדומי בין מאדים לכדור הארץ

מאדים דומה לכדור הארץ כמעט מכול נקודת מבט אפשרית להלן מספר דוגמאות: מסלולם סביב השמש כמעט זהים, זמן ההקפה העצמית של מאדים הוא 24.6229 שעות שזה ארוך יותר מזמן ההקפה העצמית של כדור הארץ ב37.374 דקות!

בנוסף לכך למאדים יש פי שתיים ירחים מאשר לכדור הארץ (שני ירחים) וזמן הקפתו סביב השמש הוא כמעט פי שתיים מזמן הקפתו של כדור הארץ סביב השמש (686.971 ימים שאלו 1.8808 שנים)

https://www.youtube.com/watch?v=kTrqYUwTzqo