Innovatief organiseren

Definitie, waarden en trends nu.

Wat is innovatief organiseren?

Definities

1. Innovatief Organiseren is een verzamelbegrip voor de concepten en ervaringen met het doel om werk op een vernieuwende manier in te richten. Het gaat daarbij om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers (Bron: ManagementSite)

https://www.managementsite.nl/kennisbank/innovatief-organiseren


2. Het doel van Innovatief Organiseren is om werk vernieuwend in te richten. Dus op een nieuwe vernieuwende manier inrichten. Innovatief Organiseren is dan het overkoepelende begrip wat de concepten en ervaringen inhoudt betreffend het vernieuwend inrichten van het werk.

Enerzijds gaat het bij Innovatief Organiseren om de resultaten die worden behaald. Tevens de geleverde kwaliteit verbeteren en de productiviteit verbeteren. Aan de andere kant gaat het bij Innovatief Organiseren om bijdragen aan het welzijn en de motivatie van de medewerkers binnen een organisatie. (Bron; innovatiemanagement). https://innovatiemanagement.wikispaces.com/Innovatief+Organiseren


3.Organisatie Innovatie gaat om een wezenlijke verandering van de organisatie, waarin interactiviteit met de omgeving en samenwerken cruciaal zijn.

Door organisatie innovatie worden bedrijven innovatiever in het leveren van relevante toegevoegde waarde. Innovatie is de enige bron van duurzaam concurrentievoordeel.

Het interactieve co-creatieproces om organisaties naar een hoger niveau van duurzaam innovatievermogen te brengen noemen we Business Elevation.(Bron: Elevation)

http://www.elevation.nl/wat-is-organisatie-innovatie/

Big image

Waarden en drijfveren

Transparantie - Vrijheid& Verantwoordelijkheid - Samenwerken- Zelfontwikkeling


Transparantie: open zijn, en open met elkaar omgaan.

Vrijheid & verantwoordelijkheid: vrij worden gelaten en verantwoordelijk krijgen.

Samenwerken: met zijn allen ervoor gaan, het samen doen.

Door vrijheid en verantwoordelijkheid: Zelfontwikkeling

Trends van Nu

1. Connectie in plaats van hiërarchie: wie piramides bouwt, kweekt mummies.

Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het belangrijk vind dat mensen/collega's connectie met elkaar hebben. Er moet een informele sfeer hangen, niemand staat 'boven' iemand anders. En een fijne werksfeer.


3. . Van autoritair leiderschap naar dienend leiderschap: How can I help you?

Als leider werk je samen met je werknemers. Hoe kan je je werknemers zo goed mogelijk helpen het beste uit hunzelf te halen en daardoor het beste voor je organisatie? Samen met je werknemers naar de beste oplossingen zoeken zodat iedereen goed in zijn of haar vel zit vind ik belangrijk.


6. Omarm de nieuwe generatie: generatie Y als Y van Columbus.

De nieuwe generatie van tegenwoordig heeft uitdaging nodig. Een goed salaris alleen vult niet de behoefte van de werknemers. De generatie Y wil naast een goed salaris ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en uitdagingen. Uitdagingen en vrijheid vind ik belangrijk in een organisatie.