בואו לקריאת פרשת בראשית!!

בבית הכנסת שלמה

את פרשת בראשית קוראים בדרך כלל בשבת הראשונה שאחרי חג הסוכות. בואו לקרוא אותה איתנו

לכל תושבי האזור

Monday, Nov. 17th, 9pm

בבית הכנסת שלמה

''בראשית ברא ה את השמיים ואת הארץ''

עים הרב יחזקאל

בעזרת השם!

נישמח שתבואו