שלושה דורות בוחרים שיר

עבודה בתרבות ישראל

סבתא

השיר
בת שישים - הגבעטרון - שירים מקול הלב | HaGevatron

השיר שאמא

ניימנמ
ארץ ישראל שלי - שיר ילדים - הופ! שירי ילדות ישראלית