רצינו שתדעו 3, תשע"ד

7 בספטמבר 2013, ג' תשרי תשע"ד

ספיחי מפגש המדריכים

בראש ובראשונה - תודה לכל המדריכים שטרחו והגיעו מהדרום, הצפון והמרכז לירושלים ליום מענין.



אני בטוחה שהשכלתם וקיבלתם חומרים שאותם יש להעביר לכלל המורים. חשוב מאוד לעסוק במפגש הראשון בנושא הלאומיות - מדוע אנו עוסקים בנושא זה וכיצד להורות אותו. מורים שעדיין מביעים התנגדות לעצם העיסוק בנושא - אינם מבינים את הרציונל של התכנית כולה ותפקידנו להסביר רציונל זה.



בד בבד יהיה עליכם לעסוק כבר במפגש הראשון בלקחי בדיקת בחינות הבגרות - חלק א' וחלק ב'. למייל זה מצורפים המסמכים הרלוונטיים במייל עוקב. אין להסתפק בשליחתם למורים. כאמור במפגש - עליכם לבקש מהמורים להביא עימם את המסמכים למפגש הראשון שלכם ולעבור על הדברים, תוך מתן אפשרות לשאול שאלות ולקבל הבהרות.


והנקודה השלישית - קריאה מודרכת באשנ"בים. אני מצרפת במייל עוקב את המסמך בו עסקתי במפגש - ההבדלים בין אשנ"ב ב' תשע"ג-תשע"ד.

חשוב מאוד להזכיר למורים שעליהם לברר לעצמם את סוגיות ההוראה לפני יום הבחינה, כדי למנוע תופעות כגון אלה להן היינו עדים השנה.


בהצלחה לכולם.

מדריכי יישום חוזר מנכ"ל - עידוד מקצועות הליבה ההומניסטיים

כאמור בפגישה ביום שלישי - מייה בן יאיר וגלעד מניב מונו כמדריכים ליישם עידוד מקצועות הליבה ההומניסטיים. כולכם נקראים לשוב ולקרא בעיון את ה'קולות הקוראים' בנדון כדי שתוכלו להפיץ את הבשורה, לעודד מורים להיעזר בתקציבי קולות קוראים אלה ולהרים את קרנה של הוראת ההיסטוריה.



מייה וגלעד עומדים לרשותכם בכל הנוגע לעזרה מול בתי הספר, אך הסיוע הראשוני צריך להינתן על ידכם.


אורנה

תכניות עבודה

נהלי אגפי ההדרכה מחייבים אתכם להגיש תכנית עבודה שנתית.



אנא הקפידו להגישה לי לחתימה כבר השבוע.

מורים חדשים

רובכם טרם העברתם לי את רשימת המורים החדשים באזורכם, כולל כתובת המייל שלהם. אנא מהרו לעשות זאת


שתהיה לכולנו שנה טובה, גמר חתימה טובה ושקט!

וכמו ששאל בני - אם המלחמה עם סוריה תתחיל ביום הכיפורים ותימשך 6 ימים איך יקראו לה בספרי ההיסטוריה?