CREATIEF WERKBOEK 💘 🌙 ⭐️

Laura Walburg

Prehistorie

Onze eerste les bij kunst theorie ging over de prehistorie. We kregen als inleiding een kleine samenvatting over wat de prehistorie inhield. Ik vond dit best wel een leuke en interessante les omdat ik hier nog niet zoveel over wist. Daarna moesten we er verschillende vragen over beantwoorden, en deze moesten in de volgende les verwerkt worden in een poster.

Toen in het tweede deel van de les gingen we praktijk doen. We moesten een prehistorisch dier en een hedendaags onderwerp bedenken en tekenen. Ik heb als dier een paard gekozen. En als hedendaags onderwerp heb ik gekozen voor een aardbol, waarop alle mensen bezig zijn met smartphones, tv's, muziek en wifi. Al deze tekeningen moesten gemaakt worden met pastelkrijt.

Big image

Mesopotamië

Mesopotamië is het tweestromenland. Dit is het gebied tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris. De huidige bevolking van die tijd bestond uit de koning, priesters, ambachtslieden, boeren en slaven. Ze konden in die tijd ook al schrijven, en dit deden ze in spijkerschrift.

Babylonië of het Babylonische Rijk was een koninkrijk in Mesopotamië van 1800 v.Chr. tot 539 v.Chr. Daarnaast wordt de term ook wel geografisch gebruikt om zuidelijk Mesopotamië aan te geven. De praktijk opdracht die hierbij hoorde was het maken van een dier in mozaïek. Ik had hier een eenhoorn gekozen. Eerlijk gezegd vond ik dit niet een hele leuke opdracht om te maken omdat ik mozaïek op deze manier niet zo mooi vind.

Big image

Egypte

In deze les gingen we het hebben over Egypte. Er werd ons verteld over de geschiedenis en de goden van het land, waarvoor deze leefden en hoe ze dachten. We moesten in groepjes of tweetallen een presentatie maken waarin je verschillende punten over het land ging onderzoeken, en elk groepje moest een Egyptische god onderzoeken. Ik werkte bij deze opdracht samen met Jolanda, en wij onderzochten de god Anubis. De praktijk opdracht die hierbij hoort was het tekenen van een Egyptische god. Hier had ik Horus voor gekozen. Ik vond dit de leukste opdracht tot nu toe. Het onderwerp was erg interessant en ook vond ik het leuk dat je hierbij kon kiezen wat je zelf wilde.

Big image
Big image

De oude grieken

Tijdens deze les ging het over de oude grieken. We hadden het hele blok praktijk, want we gingen bezig met de contraposthouding. Een contraposthouding is een asymmetrische houding van het menselijk lichaam. Als de rechterschouder naar beneden zakt, zal de rechterheup omhoog komen. Het stambeen is het been waar het gewicht van het lichaam op rust. Op dat been sta je dus. We moesten als eerste zelf verschillende contrapost houdingen opzoeken en de middellijnen er in tekenen. Daarna moesten we zelf een contrapost houding tekenen. Ik vond dit een prima opdracht, maar wel lastig om te maken. Na ze een paar keer proberen was dit het resultaat. Hoe meer je oefent hoe beter het gaat.

Big image
Big image
Big image

Pop Art theorie

Roy Lichtenstein was een Amerikaans Pop-Art kunstenaar. Zijn werken zijn vooral bekend vanwege de aan cartoons herinnerende afbeeldingen met felle, veelal primaire kleuren omlijnd door vette zwarte contouren. Hij maakte schilderijen, litho's en beelden .

Ook bekend zijn de stippen in de gezichten van zijn figuren.


Een belangrijk doel van deze kunststroming was om een reactie te vormen op de verwijdering tussen de samenleving en de moderne kunst. Kunstenaars die tot de stroming Pop-art behoorden werden geïnspireerd door consumptiemaatschappij en de populaire strips. Dit laatste vormde een grote bron van inspiratie voor Lichtenstein.

Big image

Realisme

In de eerste les van de 2e periode moest iedereen uit de klas informatie opzoeken over één van de verschillende kunst stromingen die we deze periode gingen behandelen. Ik had de kunststroming Realisme. Dit is mijn prezi hiervan: https://prezi.com/4mcam0xna3iy/realisme/

Pop Art praktijk

Bij deze Pop Art les hoorde ook een praktijk opdracht. We moesten één van de werken

van deze bekende kunstenaar, in mijn geval Roy Lichtenstein, na proberen te maken. Het hoefde niet precies het zelfde te zijn. Ik had gekozen voor the crying girl.

Surrealisme boetseren

Bij deze les moesten we een surrealistisch dier boetseren. We moesten op een stukje hout een amatuur maken van het dier met ijzerdraad. Toen moesten we hierover heen boetseren met stukjes klei. Ik had gekozen voor een vis, en om het surrealistisch te maken heb ik de vis horentjes gegeven. Ik wil hem eigenlijk nog beschilderen, maar hier heb ik nog geen tijd voor gehad.

Dadaisme

Tijdens deze les gingen we het hebben over dadaïsme. We kregen eerst uitgelegd wat het betekende. Dadaïsme was een culturele beweging die opkwam tijdens de eerste wereldoorlog in Zwitserland. De beweging word ook wel aangeduid met "dada". De dada beweging bestond uit kunstenaars die zich bezig hielden met beeldende kunst, poëzie, theater en grafisch ontwerpen. Zij wezen de algemeen geaccepteerde standaarden in de kunst af.


Wij moesten deze les een collage maken met voorbeelden van dadaïsme. Ook moesten we zelf één bedenken en maken. De middelste; het cactus ijsje heb ik zelf bedacht.

Big image

Romantiek - landschap

Romantiek was een stroming in de westerse cultuur die zich vooral aan het eind van de 18e en 19e eeuw sterk deed gelden. Dit was vooral in Duitsland, Frankrijk en de VS, maar ook in België en Nederland. Napoleon Bonaparte had in die tijd de leiding in Frankrijk. Kenmerken van de romantiek waren meer aandacht voor gevoelens, zoals sentiment en afschuw. Ook de natuur is erg belangrijk, fantasie, en het richten op onbekende gebieden. Als praktijkopdracht moesten we hierbij een landschap maken, omdat bij deze stroming natuur natuurlijk erg belangrijk was. Ik had hierbij vooral mijn fantasie en kleur gebruikt.
Big image

Expressionisme

Bij deze kunststroming moesten we een expressionistisch portret maken. Ik had gekozen om dit met verf te doen.

Symbolisme

Als theorie opdracht van het symbolisme moesten we een presentatie maken over één van de verschillende kunstenaars. We konden kiezen tussen Paul Gauguin, Edvard Munch, Jan Toorop en als laatste Gustav Klimt. Samen met Jolanda hadden wij gekozen voor Edvard Munch. Deze presentatie hadden wij gemaakt in prezi, en dit is de link: http://prezi.com/otug5fsn_zvj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Praktijk:

We moesten een zelfportret maken in de stijl van een kunstenaar uit het symbolisme.

Ik heb dit in photoshop gedaan.

Big image

Futurisme

Bij deze kunststroming moesten we een futuristisch beeld tekenen. Hier moest beweging en dynamiek in zitten. Ik had gekozen om een man te tekenen en het zo te laten lijken dat hij beweegt.
Big image

Pointilisme

In de laatste les hebben we pointillisme behandeld. Dit is een schildertechniek die vooral aan het eind van de 19e eeuw beoefend werd. Deze word getypeerd door het gebruik van stippen die ongemengd op het doek worden geplaatst. Het doel was vooral om het licht te accentueren op basis van een analyse van de kleuren. We moesten als praktijk opdracht een eigen pointillistisch portret maken.
Big image

Fauvisme

In de tweede les kregen we een college over de kunststroming Fauvisme. Na een uiteg hierover moesten we zelf een eigen fauvistisch landschap schilderen. Dit doe je met felle ongemengde kleuren, versimpelde vormen, zonder perspectief en je schildert het niet natuurgetrouw (=levensecht, realistisch).


Ik vond dit wel een prima opdracht omdat je je het zelf mocht bedenken en dit kon heel breed zijn. Ook vond ik het leuk dat je het niet moest schilderen zoals het in het echt hoort te zijn. Zo kon je goed je eigen fantasie gebruiken.

Big image