Water voor later

deelopdrachten

Deelopdracht 1: doe de vochttest. Drink jij voldoende?

Na het oplossen van de vochttest, kwam ik aan een totaal van 750ml vocht in 1 dag. Dit is heel weinig, maar er zijn tips die mij maar misschien ook jullie kunnen stimuleren/opdrijven om extra water op te nemen.


Enkele van deze tips zijn:

- 0,5 liter in de voormiddag, 0,5 liter in de namiddag en 0,5 liter in de avond drinken.

- soep als tussendoortje ipv een koek of ...

- kookwekker plaatsen en zo elk half uur 1 glas water inplannen

- glas water drinken wanneer je elk uur het nieuws op de radio hoort

- voor elke maaltijd eerst een glas water

- ...

Deelopdracht 2: welk watertje voor de dorst?

- Bronwater =

Maximum gehaltes van fluor, natrium, magnesium, calcium, ijzer zijn hier wettelijk in

vastgelegd. Dit water is geschikt voor iedereen + wettelijk beperkt tot vermelding:

"geschikt voor de bereiding van babyvoeding".


- Mineraalwater =

De concentratie aan mineralen moet constant blijven, belangrijkste moeten op het

etiket vermeld worden en dit water mag zich ook allerhande eigenschappen

toedichten (vb. calciumhoudend...)


- Mineralen en stoffen die vooral onder de loep genomen worden en kunnen verschillen per

soort water: Fluor (F), Sulfaat en Natrium (Na).


- 2 doelgroepen die het meest aandacht besteden aan het soort flessenwater dat ze gaan

gebruiken zijn:

 • Zuigelingen:

nitriet -> omgezet tot nitrosamine door bacteriën in de mond => blauwzucht

fluor -> te hoge dosis is schadelijk (fluorose van het skelet),

sulfaat -> te hoge dosis is schadelijk.

 • Zwangere vrouwen:

hoger gehalte aan nitraat = opletten, er kan schade oprichten bij te hoge waarden.

Deelopdracht 3: drinkwater = heerlijk geschenk.

- 4 redenen waarom we kunnen kiezen voor kraantjeswater:
 • goedkoper
 • goed voor het milieu
 • altijd fris
 • geen verpakking


- 3 mineralen (invloed op smaak van water) die je vindt in kraantjeswater:

 • magnesium (Mg)
 • ijzer (Fe)
 • calcium/kalk (Ca)


- 3 redenen waarom water goed is voor het lichaam:
 • dagelijks eigen lichaamsvocht aanvullen
 • sterken ons afweersysteem + voorkomen ziektes
 • ontdoen ons lichaam van afvalstoffen


Deelopdracht 4: smaak van water.

- 4 geproefde watersoorten door willekeurige personen + hun smaakappreciatie:
 • Hépar: typische smaak, bevat meer magnesium, sterk gemineraliseerd
 • Spa: weinig smaak, flauwe smaak
 • Chaudfontaine: neutralere smaak, toch iets meer dan kraantjeswater
 • Kraantjeswater


- Welk water is het best aan te raden voor het maken van baby's zuigflesje?

Chaudfontaine, hele goede mineralen samenstelling of Spa Blauw, goede mineralen

samenstelling.


- Welk water is helemaal niet aan te raden voor babyvoeding?

Hépar, té hoog sulfaat gehalte = laxerend of leidingswater, kan te hoog nitraatgehalte ->

blauwzucht.Deelopdracht 5: watervoetafdruk.

- Wat bereken je met de watervoetafdruk (=WV) ?

Een maat voor het watergebruik van een product, gemeten over hele productieketen.

Het geeft dus een beeld van de hoeveelheid verborgen water in een product.


- Ecologische voetafdruk =

belicht verschillende milieufactoren en vormt een mooie aanvulling bij watervoetafdruk.


- Hoeveelheid water voor productie van: (WV en voeding)

 • 1 blikje cola (330ml) = 208 liter
 • 1 snee brood = 44 liter
 • 200g aardappelen = 34 liter
 • 200g rundvlees = 3960 liter
 • 300g groenten = 60à100 liter


- Factoren die een rol spelen bij bereiden van een maaltijd met lage milieu-impact:

 • waterverbruik
 • energieverbruik: groei, productie, bewaren en transport van onze voeding
 • milieuparameters zoals: energieverbruik (fossiele brandstoffen), landgebruik en gebruik van biomassa (hernieuwbare materialen.- Enkele tips om watervoetafdruk te verkleinen:

 • biologische producten: minder pesticiden -> minder vervuiling grondwater
 • minder vlees -> dieren meer voeding voor geslacht worden
 • lokale + seizoensgebonden producten -> minder transport, minder verdamping vocht tijdens transport
 • minder bewerkte voeding: veel water om alle basisgrondstoffen te verwerken naar volgende product
 • minder eten weggooien! In België wordt veel voedsel verspilt.- Verschil tussen menu 1 en 2 bij watervoetafdruk:

Menu 1 -> meestal lokale producten, seizoensgebonden en geen diepvries.


- Verschillen/overeenkomsten in resultaten tussen menu 1 en 2 van beide voetafdrukken:

Menu 1:

 • bij beide voetafdrukken kleinste waarde, want het is gemaakt met lokale producten
 • groenten zijn bij beide voetafdrukken even groot
 • ecologische voetafdruk: vlees, vis, zuivel -> grotere invloed + invloed van granen/aardappelen -> te verwaarlozen
 • watervoetafdruk: 'overige' levensmiddel -> grotere invloed
Menu 2:
 • beiden zijn bij beide voetafdrukken het grootste
 • watervoetafdruk: granen en overige levensmiddelen -> grote invloed + invloed van vis -> te verwaarlozen
 • ecologische voetafdruk: vis en granen -> wegen meest door

- Wat wordt gemist bij gebruik van de watervoetafdruk?
watervoetafdruk-impact (of impactanalyse)
Dit betekent:
de impact die ecosystemen ondervinden door ontdekken van water via beoogde teelt.

Deelopdracht 6: bouw je eigen waterzuivering

- Proef 1 = testen op pH, nitriet, nitraat en hardheid (materiaal) voor zuiveren.
Werkwijze:
1. Lees de gebruiksaanwijzing per test voor je begint te werken.
2. Neem het te testen water en voer de testen uit.

- Proef 2 = het maken van eigen 'waterzuivering' in PET-fles.
Werkwijze:
1. Snij onderkant van de PET-fles eraf. Zet de fles met dop naar beneden in bv. een
bekerglas.
2. Vul de fles nu met materialen (1cm) in deze volgorde van onder naar beneden:
 • watten
 • kiezel
 • zand
 • watten
 • houtskool
 • zand
 • kiezel
3. De watten zorgen voor het niet in elkaar verlopen van materialen. Grind en zand
filteren het water. Houtskool haalt een deel van chemische stoffen uit het water,
maar niet alles. De filter haalt geen bacteriën of virussen uit het water = geen
drinkwater!
4. Giet nu voorzichtig het te filteren water door de filter en vang op in bekerglas. Dit water heb je nodig bij de 3de proef.

- Proef 3 = testen op pH, nitriet, nitraat en hardheid (materiaal) na zuiveren.
Werkwijze:
1. Neem watertesten erbij en voer ze nu uit op het gefilterde water.


Deelopdracht 7: britafilter = echt wondermiddel?

- Proef:

Materiaal:

 • aquamultitest
 • leidingwater
 • water na filter in brita-filter
 • 2 petri-platen met voedingsbodem voor bacteriën
Werkwijze:

1. Lees aandacht de handleiding van de aquamultitest.

2. Test leidingwater.

3. Test water uit de brita-filter.

4. Ent de petri-platen (1 met leidingwater + 1 met britawater) m.b.v. een

wattenstaafje.

5. Maak over deze deelopdracht een verslag, vergelijk de waarden voor en na en

besluit. Gebruik hiervoor ook de wettelijke normen voor ons drinkwater.


Deelopdracht 8: resultaten in online folder

De afgelopen weken zijn er verschillende opdrachten uitgevoerd. Nu maken we een online folder over de resultaten van deze opdrachten op de site: www.smore.com. Deze folder gaat over elke deelopdracht, vooral dus de resultaten.