AK Poster Europa

H3.4

verkeer en vervoer

Londen probeert goed verkeer in goede banen te leiden. Automobilisten moeten tol betalen sinds 2003 om in de stad te rijden. Het doel hier van is dat je eerder met de bus of trein gaat en dat de stad minder vervuild wordt. Ook komen er zo minder files die het milieu vervuilen. Londen wilt graag de digitale hoofdstad van Europa worden. Daarom heeft de stad geïnvesteerd in de snelste glasvezelverbinding van de wereld. Dit moet nieuwe bedrijven aan trekken. Waardoor het digitale explosief zal toenemen.

Van de ene naar de andere plaats

Verkeer en vervoer is niet het zelfde. Bij verkeer spreek je van het verplaatsen van mensen, vervoersmiddelen, informatie. Bij digitaal verkeer gaat het om internet, telefonie en gps. Bij vervoer of transport heb je het over het over brengen van goederen, mensen , energie en data van de ene plaats naar de andere. Transport kan met behulp van vervoermiddelen zoals vrachtwagen, bus, vliegtuig, schip, pijpleiding, kabel.

Binnen de Eu worden er veel goederen vervoerd. Het moet snel, efficiënt en goedkoop gebeuren. Daar is goed infrastructuur voor nodig. In een vervoerssector wordt veel verdiend. Deze sector zorgt voor 10% van de welvaart in de Eu. Er werken meer als 10 miljoen mensen in de vervoerssector.

Infrastructuur en verkeersstromen

Omdat er in de Eu veel mensen en goederen worden vervoerd. Is het belangrijk dat dit zonder problemen gaat. Dit is ook belangrijk voor de economie en voor het milieu. Binnen de Eu wordt veel goederen over de weg of water vervoerd.

Er zijn in de Eu een aantal mainports, belangrijke internationale verkeersroutes. Toegangspoorten tot een gebied. Voor de luchtverkeer zijn dat op volgorde van grootte. Het zijn verkeersknooppunten of hubs. Vanuit daar gaan alle verkeersstromen met allerlei vervoersmiddelen alle kanten uit via de spokes.

Vervoersbeleid

in een land moet er ook een goede transport zijn. Maar de EU wilt dat het vervoer tussen de landen goed loopt. Dit is goed voor de interne markt. De Eu wil daarom trans-Europese netwerken ( TEN)bevorderen. Zoals de oost-west verbinding.

De EU staat voor de volgende uitdagingen over verkeer en vervoer.

  • De congestie.. overbelasting van autowegen verminderen.
  • De afhankelijkheid van olie verminderen.
  • De uitstoot van broeikasgassen verlagen.
  • De infrastructuur ontwikkelen.
  • Het concurrentievermogen verbeteren.

De Eu wilt het vervoersbeleid dat voor de economie goed is als voor het milieu.