Lærene skal være hos børnene!

40% undervisning er for lidt!

KL er din ven

Kan du mærke KL´s kærlighed? Føler du KL´s nærhed. KL er til for dig. Har du talt med din KL i dag? KL fordi du er til..

Skolelærerne skal i sving!!

NED MED DLF

Er du også en fagforeningspamper!