ביטויי שואה בשיח הציבורי

שימוש בביטויים ובייצוגים המתייחסים לשואה בחיי היומיום.

הצעת החוק לאיסור שימוש בסמלים ובכינויים נאצים –תשע"ג, 2002

הצעת החוק קובעת איסור פלילי על שימוש בלתי-הולם בסמלי השואה (לבוש פסים הדומה ללבוש אסירי מחנות הריכוז וטלאי צהוב בצורת מגן דוד או בכל צורה אחרת שנהגה בתקופת השואה) בסמל נאצי: (ציור, צילום, סרטוט, פיסול וכיוצא בזה של צלב קרס או של כל דבר אחר המצביע במובהק על זיקה לנאציזם) בכינוי נאצי (המילה "נאצי" על כל הטיותיה). עוד מוצע כי האיסור לא יחול אם המעשה נעשה במסגרת לימוד, תיעוד, מחקר מדעי או דיווח

היסטורי. כמו כן, מוצע לקבוע כי העובר על החוק צפוי לעונש של חצי שנת מאסר וקנס של עד

100000 ש"ח.

זהבה גלאון לוועדת שרים לחקיקה: "אתם חבורה שהשתגעה"
ערוץ הכנסת - אסור להשתמש במילה נאצי, 15.1.14
ד"ר שמעון אוחיון אסור לומר "נאצי" .בקרוב גם: יהודי, מרוקאי, פרסי, ערבי .ה
ניאו נאצי ברחובות
הלקח הגדול שלנו מהשואה: לייבש את בצת הגזענות והשנאה
שלי יחימוביץ' על הצעת החוק לאיסור אזכור הנאצים: יאללה יאללה
שתהיה שואה למכבי
היטלר מתעצבן על החוק לאיסור סמלים נאצים

האיורים מציגים התייחסויות לזכר השואה ושימוש בסמליה בחיי היומיום. מיינו את האיורים לשתי קבוצות: איורים שמקובלים עליכם ואיורים שאינם מקובלים עליכם

שאלות לדיון


1. אילו תחושות עוררו בכם האיורים והאזכורים התמונות שבחרתם? הזדהות, אהדה, כעס, הפתעה, עלבון, רתיעה
2. לדעתכם, אילו מהאיורים / אזכורים שהוצגו על ידי הקבוצות ראויים ומכבדים את זכר השואה ואילו אינם ראויים?

3. האם נתקלתם בשימוש בזכר השואה בסביבתכם הקרובה ובשיח עם חבריכם? הדגימו.

4. לדעתכם, מי עלול להיפגע משימוש לא-ראוי בזכר השואה?

5. לדעתכם, האם ראוי להגביל את השימוש בסמלי שואה בשיח הציבורי? נמקו.