Euroopa

Komisjon

Liikmed

Komisjon on volinike kolleegium, kuhu kuulub 28 liiget (igast ELi liikmesriigist üks). Volinikud tegelevad oma viieaastase ametiaja jooksul komisjoni poliitilise juhtimisega. President on Jean-Claude Juncker.

Struktuur

1 president, 7 asepresidenti ja 20 volinikku. Komisjoni president määrab kõigile volinikele konkreetse poliitikavaldkonnad, mille juhtimise eest nad vastutavad.

Ülesanded

Teeb ettepanekuid uute seaduste jaoks. Eraldab raha. Seab tegevuseesmärgid ja -priotiteedid. komisjoni peakontor asub Belgia pealinnas Brüsselis. Halldab ja rakendab ELi poliitikat ja eelarvet. Esindada ELi väljaspool euroopat. ELi täitevorgan.