למידה משמעותית

למידה היא תוצר פעילותו של הלומד

מיומנה של מורה

לימדתי את אותו החומר גם לפני שנתיים. כל דפי העבודה והשיעורים מוכנים ומובנים היטב.

אך משום מה נראה כי חלק מהבנות לא ממש מגויסות ללמידה. נראה כי הן מפתחות מאפיינים של בעיות קשב כבר בחלקו השני של השיעור. אני לא ממש מבינה מה קורה לדור הזה? פעם ישבנו ופשוט הקשבנו למורה בשקט. היום טווח הקשב שלהם במקרה הטוב אורך 20 דקות...

Big image
פסיכומטרי אוקיי. ממוצעים.

האם יש דרך לייצר משהו אחר בשיעוריי? רוצה לראות את תלמידי

מסתבר שאני לא לבד...המשרד הבין את הצורך הבוער מהשטח והגדיר יעד חדש-ישן : למידה משמעותית

Big image