פורים

איתי וגיא

חג פורים- מנהגים ומצוות .

מנהגים: נהוג לצום בחג הפורים כזכר לתענית אסתר, שצמה טרם ניגשה למלך בבקשה לבטל את הגזירה. בפורים נוהגים להתחפש בשל העובדה שהמזל של היהודים התהפך.
. מצוות קריאת מגילה: נהוג לקרוא את מגילת אסתר בחג פורים בלילה וביום.
נהוג לשלוח משלוחי מנות לאביונים, לשמוח ולהשתכר.

מידע על פורים

מידע על פורים

חג פורים הוא אחד מחגי ישראל, שנחוג בי"ד באדר, ובירושלים וביתר הערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושע בן נון - בט"ו באדר ("שושן פורים"). חג הפורים מבוסס על סיפור מגילת אסתר, בו ניצלו היהודים באימפריה הפרסית מרצח עם . בתחילת הסיפור מסופר על המן שזמם להרגם בהסכמת המלך אחשוורוש , ולקראת סוף הסיפור מסופר לנו על מזלם של היהודים שהתהפךף היהודים ניצלו והמן ניתלה על עץ גבוה. החג הוא יום הודיה לה' על הצלה זו.

Big image