Liepājas 7.vidusskola

Dalība projektā - "Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss"

Projekta mērķis

ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, Daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.

Projekta galvenās aktivitātes

  • Projekta komandas darbs un partnerorganizāciju sadarbība
  • Ārvalstu –Norvēģijas pieredzes/prakses izpēte
  • Programma „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” izstrādāšana un īstenošana
  • Integrācijas metodisko mācību materiālu komplekta veidošana
  • Publicitātes un ilgtspējas pasākumi

Seminārs Siguldā (2015.gada 24., 25., 26. septembrī)

Laikā no aprīļa līdz septembrim projekta eksperti ir izveidojuši starpkultūru izglītības programmu, kurā ietverti jautājumi, kā vadīt daudzveidību skolās un vietējās kopienās. Šajā projektā piedalās arī skolotāju komanda no Liepājas 7. vidusskolas – Inese Ferstere, Gunita Lūse, Jeļena Judina, Alina Aldaga. Skolotāju komanda piedalījās pirmajā programmas apguves seminārā 24. – 26. septembrī viesnīcā “Sigulda”.

Projekta ievaros oranizētās atvērtās stundas

2015.gada 10. decembrī skolā, projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” ietvaros, notika trīs atklātās stundas, kuru kopīgā tēma bija “Dažādība”. Skolas direktore Inese Ferstere klātesošos iepazīstināja ar projektu un situāciju skolā, jo katru gadu mācības uzsāk vairāki skolēni no citām valstīm. Dalība projektā palīdz integrācijas procesā.
Paldies kolēģiem no 2., 3., 5., 8. un 10. vidusskolas par stundu apmeklējumu un aktīvu iesaistīšanos diskusijā.

Vizuālā māksla - 4.a klase

Sākumskolas skolotāja Gunita Lūse bija aicinājusi kolēģus vērot vizuālās mākslas stundu. Stundā, ar dažādu metožu palīdzību tika pierādīts, ka dažādība ir svarīga gan mākslā, gan arī starp cilvēkiem. Skolēni pierādīja, ka sabiedrība, kurā ir dažādi cilvēki ir interesantāka un radošāka.

Mūzika - 7.c klase

7.c klasē bija iespējams vērot mūzikas stundu, kurā skolotāja Alīna Aldaga ar skolēniem runāja par daudzveidību viduslaiku mūzikā. Arī šajā klasē skolēni nonāca pie secinājuma, ka daudzveidīgā pasaulē dzīvot ir interesantāk.

Integrētā stunda - ekonomika, ģeogrāfija, vēsture - 10.b klase

Vidusskolas posmā tika novadīta integrēta stunda, kuru bija sagatavojušas vēstures skolotāja Olga Ņefjodočkina, ģeogrāfijas skolotāja Natālija Gutova un ekonomikas skolotāja Jeļena Judina. Desmitās klases skolēniem bija jākliedē mīti un stereotipi par bēgļiem. Arī tas lieliski izdevās. Analizējot stundas, saņēmām apliecinājumu, ka ar izglītojamajiem jārunā par sabiedrībā svarīgiem jautājumiem. Ja izvēlētas pareizās metodes, skolēni izprot šos aktuālos jautājumus.
Skolā aktīvi turpinās darbs projektā "Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss".
22. janvārī projekta komanda piedalījās seminārā Tukumā, kur atkal guva jaunas, interesantas metodes darbam ar skolēniem un vecākiem. Jaunā pieredze vispirms tika izmantota, tiekoties ar pirmsskolas iestāžu pedagogiem.
28.februārī skolā viesojās Liepājas pirmsskolas mācību iestāžu pedagogi. Viņi ne tikai piedalījās atklātajā latviešu valodas stundā, kuru vadīja skolotāja Veronika Salarjova, bet iepazinās arī ar skolas dalību projektos, īpaši akcentējot projektu par dažādību. Pedagogiem bija iespēja pašiem piedalīties aktivitātēs par dažādību un gūt noderīgu informāciju.

Inteaktīva viktorīna "Citādāks - nenozīmē sliktāks".

Pēdējais pasākums, kurš tika organizēts projekta "Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss" ietvaros, Liepājas 7.vidusskolā notika 3.martā. Tā bija interaktīva viktorīna 10.-12.klašu skolēniem par pasaules reliģijām "Citādāks - nenozīmē sliktāks". Skolēnu komandas gatavoja gan prezentācijas, gan veica dažādus uzdevumus. Tā kā skolēnu zināšanas par reliģiju nav lielas, viktorīnas laikā bija pieejami interneta resursi. Visi uzdevumi bija interesanti, gan interneta resurss Kahoot.com, gan krustvārdu mīkla un puzlis. Viktorīnas veidošanā aktīvi iesaistījās ne tikai projekta komanda, bet arī sociālo zinību MK. Viktorīnas lielākais ieguvums bija skolēnu interese. Īpaši sveicam godalgoto vietu ieguvējus - 11.b, 10.a,un 12.a klases.