Biologia

Powtórka przed sprawdzianem :)

Czym zajmuje się biologia?

Biologia to nauka zajmująca się opisywaniem życia organizmów żywych.Nauka ta opisuje pochodzenie życia,rozwój,budowę czynnosci organizmów oraz ich funkcjonowanie.

CECHY ISTOT ŻYWYCH

Do cech istot żywych należą: budowa komórkowa,wzrost,rozwój,ruch,reakcje na bodźce,odżywianie się,oddychanie,wydalanie i rozmnażanie się.

Komórki

Jedną z podstawowych rzeczy,o której się uczymy jest KOMÓRKA.

Komórka to najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych.

Komórka może być roslinna lub zwierzęca.

Budowę komórek każdy uczeń powinien znać! :)

KRÓLESTWA

Królestwa są jednostkami klasyfikacji biologcznej najwyższej rangi.Obecnie wyróżnia się pięć królestw: bakterii,protistów,grzybów,roslin i zwierząt.

METODA NAUKOWA

Metoda naukowa to zasady,które umożliwiają budowanie rzetelnej wiedzy naukowej.
Przebiega wedlug okreslonego schematu: OBSRWACJA→PROBLEM BADAWCZY→HIPOTEZA→DOSWIADCZENIE→POTWIERDZENIE/ORZUCENIE HIPOTEZY→WNIOSEK