Destilleret vand

Destilleret vand - Sadan laver du destilleret vand

http://vandh2o.dk - Destilleret vand er vand der er renset ved destillation via kogning, fordampning og tilsidst fortætning og opsamling I ren form. Dette renset vand indeholder derfor ikke kalk, salte eller andre urenheder. Ideelt set bør vand være så rent som muligt. H2O er 100% vand. Der eksisterer dog forskellige grader af renhed.
Destilleret vand - Sådan laver du destilleret vand!