Per què envellim?

Albert Jové- 3rESO B

Que és l'envelliment?

Quins canvis es produeixen en l'envelliment?

Hi ha alguna manera d'evitarlos?

Quan apareixen?

Canvis de l'envelliment:

Arrugues

Alzheimer

Problemes de sordesa

Problemes de circulació

Cataractes

Artrosis

L'Alzheimer

Canvis del nostre cos en el transcurs dels anys

Big image