Europese Unie

Rogier Meyer A2VT3

Big image

Het ontstaan van de Europese Unie

Na de tweede wereld oorlog wisten de mensen zeker dat ze dit nooit meer wilde.

Daarom is voor nauwere samenwerking de EU opgericht.

Het doel van de EU is vrede, welvaart en vrijheid voor alle burgers.

De welvaart binnen de EU is sterk toegenomen.

Er zijn nog steeds veel verschillen, de landen waar de euromunt het betaalmiddel is vormen samen de Eurozone. Met een Europees paspoort is het makkelijk de grenzen binnen de EU te passeren.

Statistische Cijfers van de Europese Unie

Door de economie en goede samenwerking willen steeds meer landen zich bij de EU aansluiten.

De oppervlakte van de Europese unie is groot en het bevolkingsaantal is hoog.

Door de hoge welvaart is de levensverwachting hoog.

Twee derde van de Europese beroepsbevolking werkt in de dienstensector waardoor Europa een belangrijk werelddeel is geworden.

De werkloosheid is groot en het bbp per hoofd per jaar is laag in de EU , omdat de landen in het oosten van Europa een lagere welvaart hebben.

Big image

Verdragen & Grondwet

De EU heeft nog geen grondwet, maar wel verdragen.


1952: Verdrag van Parijs → 1958: Verdragen van Rome → 1987: Europese Akte → 1993: Verdrag van Maastricht → 1999: Verdrag van Amsterdam → 2003: Verdrag van Nice → 2009: Verdrag van Lissabon.


Verdrag van Parijs: Door de Europese landen van elkaar afhankelijk te maken voor steenkool en staal kan een land zich niet zonder medeweten van de andere landen zich bewapenen. Dit verminderde na WO II het wantrouwen en de spanning onderling.


Verdragen van Rome: Dit is de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Euratom.


Europese Akte: Het hervormen van de instellingen ter voorbereiding van de toetreding van Portugal en Spanje en om de besluitvorming te versnellen bij de invoering van de interne markt.


Verdrag van Maastricht: Dit is de voorbereiding op de Europese Monetaire Unie en invoering van bepaalde aspecten van een politieke unie.


Verdrag van Amsterdam: De EU-instellingen moesten hervormt worden in ver band met toetreding van nieuwe EU-landen.


Verdrag van Nice: Hier was het vooral van het belang ervoor te zorgen dat de EU-instellingen ook met het toenmalige aantal van 25 lidstaten nog efficiënt konden werken.


Verdrag van Lissabon: Hier is ervoor gezorgd dat de EU democratischer wordt, efficiënter kan optreden en wereldwijde problemen zoals klimaatverandering gezamenlijk kan aanpakken.

Uitleg over de Europese Unie

The European Union Explained/ uitleg over de Europese Unie