Stichting Mpower Weert

Doelen van de stichting


# De maatschappelijke achterstand van de Weerter jeugd en ouderen verkleinen


# Fungeren als schakel tussen lokale/regionale instanties en Weertenaren


# Organiseren van gerichte themabijeenkomsten en activiteiten

Activiteiten


# Themabijeenkomst onderwijs


# Workshop social media


# Huiswerkondersteuning jongeren

Contact

E-mail: mpowerweert@hotmail.com


Fb: facebook.com/Weert.Mpower